Sadržaj ove web lokacije  isključiva je odgovornost tvrtke   KOS-M.V.M. d.o.o.

AUTOMATIZACIJA MONTAŽE GUMENIH BRTVI NA ZAŠTITNU ČEP-MATICU PLINSKE BOCE

S danom 05.01.2021. godine tvrtka KOS – M.V.M. d.o.o. u suradnji s Fakultetom strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu

započela je s provedbom projekta:
'"Automatizacija montaže gumenih brtvi na zaštitnu čep-maticu plinske boce"

u okviru poziva Inovacijski vaučeri za MPS-ove

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Opći cilj projekta:


  • Projektom je predviđen prijenos stručnog i tehničkog znanja za izradu automatizirane linije za montažu gumenih brtvi na zaštitnu čep-maticu za priključni ogranak ventila plinske boce, upisivanje serijskog broja na zaštitnu čep-maticu te njihovo brojanje.

Zaštita na raduSpecifični cilj projekta:

  • Realizacijom projekta optimira se proces montaže brtvi u zaštitne čep-matice, označavanja matica serijskim bojem (sljedivosti) i brojanja konačnog paketa proizvoda, povisuje se učinkovitost proizvodnje, povećavaju proizvodni (montažni) kapaciteti prijavitelja i osigurava viša kvaliteta proizvoda. Prijavitelj stvara bolje uvjete za proširivanje svojeg tržišta djelovanja. Kroz suradnju sa znanstveno-istraživačkom organizacijom prijavitelj jača vlastiti kapacitet za daljnje istraživanje i razvoj na području automatizacija te mu se pruža podrška za razvoj i komercijalizaciju novih inovacija za potrebe ostalih procesa u svom poslovanju.

Osnovni podaci o projektu:

  • Naziv projekta: automatizacija montaže gumenih brtvi na zaštitu čep-maticu plinske boce
  • Trajanje: 1 mjesec
  • Vrijednost projekta: 107.120,00 kuna
  • EU sufinanciranje: 74.984,00 kuna
  • Korisnik: KOS-M.V.M. d.o.o.
  • Suradna institucija: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu

Zaštita na radu Očekivani rezultati provedbe:

 

Politika upravljanja

Tvrtka KOS M.V.M. d.o.o. bavi se razvojem i proizvodnjom proizvoda od polimera.

Naša misija:

Ostvariti održivi razvoj tvrtke uz maksimalnu usmjerenost na zadovoljstvo i ispunjavanje očekivanja kupaca, djelatnika, dobavljača, društvene zajednice i svih ostalih zainteresiranih strana.

Naša vizija:

Biti vodeća tvrtka u regiji u proizvodnji prateće industrijske opreme za distribuciju plinskih boca, prepoznata po inovativnosti, fleksibilnosti i kvaliteti proizvoda.

Više...

 

Zaštita na radu

Zaštita na radu SUSTAV UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU NA RADU I ZAŠTITOM ZDRAVLJA ZAPOSLENIKA

Uz brigu o ispunjavanju zahtjeva Kupaca, temeljna odrednica našeg poslovanja je i osiguranje maksimalne sigurnosti na radu i zaštite zdravlja zaposlenika, pa se briga sigurnosti očituje u slijedećim elementima:
  • Uprava je definirala Politiku upravljanja u kojoj se između ostaloga obvezujemo brinuti o sigurnosti i zaštiti zdravlja zaposlenika te stalno poboljšavati sustav upravljanja sigurnošću na radu. Politiku upravljanja je javna i dostupna svim zainteresiranim stranama
...

Više...

 

Ekologija

Ekologija SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Uz brigu o ispunjavanju zahtjeva Kupaca, temeljna odrednica našeg poslovanja je i zaštita okoliša, pa se briga o zaštiti okoliša očituje u slijedećim elementima:
  • Uprava je definirala Politiku upravljanja u kojoj se između ostaloga obvezujemo brinuti o zaštiti okoliša, smanjivati negativan utjecaj na okoliš i trajno smanjivati potrošnju prirodnih resursa. Politiku upravljanja je javna i dostupna svim zainteresiranim stranama
...

Više...