Proizvodnja

Zmajevi za vjetar

 

Sigurnosni zatvarači

 

Izrada sistema za filtriranje zraka

 

Izrada alata za zaštitne naočale

 

Izrada alata za brizganje pozicija u medicinskoj industriji

 

Izrada alata za nožice čaša i čepova u staklarskoj industriji