Sadržaj ove web lokacije  isključiva je odgovornost tvrtke   KOS-M.V.M. d.o.o.

AUTOMATIZACIJA MONTAŽE GUMENIH BRTVI NA ZAŠTITNU ČEP-MATICU PLINSKE BOCE

S danom 05.01.2021. godine tvrtka KOS – M.V.M. d.o.o. u suradnji s Fakultetom strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu

započela je s provedbom projekta:
'"Automatizacija montaže gumenih brtvi na zaštitnu čep-maticu plinske boce"

u okviru poziva Inovacijski vaučeri za MPS-ove

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Opći cilj projekta:


  • Projektom je predviđen prijenos stručnog i tehničkog znanja za izradu automatizirane linije za montažu gumenih brtvi na zaštitnu čep-maticu za priključni ogranak ventila plinske boce, upisivanje serijskog broja na zaštitnu čep-maticu te njihovo brojanje.

Zaštita na raduSpecifični cilj projekta:

  • Realizacijom projekta optimira se proces montaže brtvi u zaštitne čep-matice, označavanja matica serijskim bojem (sljedivosti) i brojanja konačnog paketa proizvoda, povisuje se učinkovitost proizvodnje, povećavaju proizvodni (montažni) kapaciteti prijavitelja i osigurava viša kvaliteta proizvoda. Prijavitelj stvara bolje uvjete za proširivanje svojeg tržišta djelovanja. Kroz suradnju sa znanstveno-istraživačkom organizacijom prijavitelj jača vlastiti kapacitet za daljnje istraživanje i razvoj na području automatizacija te mu se pruža podrška za razvoj i komercijalizaciju novih inovacija za potrebe ostalih procesa u svom poslovanju.

Osnovni podaci o projektu:

  • Naziv projekta: automatizacija montaže gumenih brtvi na zaštitu čep-maticu plinske boce
  • Trajanje: 1 mjesec
  • Vrijednost projekta: 107.120,00 kuna
  • EU sufinanciranje: 74.984,00 kuna
  • Korisnik: KOS-M.V.M. d.o.o.
  • Suradna institucija: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu

Zaštita na radu Očekivani rezultati provedbe:

 

Policy managament

The company KOS M.V.M. d.o.o. focuses on the development and manufacture of polymers:

OUR MISSION:

Achieve sustainable development of company focused on the maximum satisfaction and fulfillment customer expectations, employees,suppliers, social community and all other interested parties.

OUR VISION:

Be the leading company in the region for the production of new industrial equipment for distribution of gas bottles, recognized for innovation, flexibility and quality.

Read more...

 

Zaštita na radu

Zaštita na radu SUSTAV UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU NA RADU I ZAŠTITOM ZDRAVLJA ZAPOSLENIKA

Uz brigu o ispunjavanju zahtjeva Kupaca, temeljna odrednica našeg poslovanja je i osiguranje maksimalne sigurnosti na radu i zaštite zdravlja zaposlenika, pa se briga sigurnosti očituje u slijedećim elementima:
  • Uprava je definirala Politiku upravljanja u kojoj se između ostaloga obvezujemo brinuti o sigurnosti i zaštiti zdravlja zaposlenika te stalno poboljšavati sustav upravljanja sigurnošću na radu. Politiku upravljanja je javna i dostupna svim zainteresiranim stranama
...

Read more...

 

Ekologija

Ekologija SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Uz brigu o ispunjavanju zahtjeva Kupaca, temeljna odrednica našeg poslovanja je i zaštita okoliša, pa se briga o zaštiti okoliša očituje u slijedećim elementima:
  • Uprava je definirala Politiku upravljanja u kojoj se između ostaloga obvezujemo brinuti o zaštiti okoliša, smanjivati negativan utjecaj na okoliš i trajno smanjivati potrošnju prirodnih resursa. Politiku upravljanja je javna i dostupna svim zainteresiranim stranama
...

Read more...